Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci
ZGODA

Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona

 • Turnusy rehabilitacyjny 2024

  Turnus rehabilitacyjny dla osób z chorobą Huntingtona i ich opiekunów 2024 r.

 • Centrum Informacji

  Budujemy bazę wiedzy o chorobie Huntingtona, zawiera informacje nt. dziedziczenia, diagnostyki, leczenia, życia z chorobą Huntingtona oraz troski o opiekunów chorych.

 • Wizyta

  Wizyta - niezwykły dokument o spotkaniu pary przyjaciół. Marta jest dawną hippiską, Wojtek jest aktorem, tłumaczem i nauczycielem, który choruje na pląsawicę Huntingtona.

 • Jak możesz pomóc?

  Zobacz co robimy. Sprawdź, jak Ty możesz pomóc realizować nasze cele.
  Wybierz najlepszą dla siebie opcję.

Grupy Wsparcia

wg2Grupy Wsparcia dla osób dotkniętych chorobą Huntingtona
Dowiedz się więcej...

Terapia niepłynności mowy w HD

Celem terapii niepłynności mowy jest uzyskanie świadomości i kontroli napięcia mięśniowego obszarów układu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego, wypracowanie optymalnego oddechu, optymalizacja pracy narządu głosu oraz skorelowanie czynności oddechowych z fonacyjnymi.

Terapia niepłynności mowy

Cele terapii:

 1. Wypracowanie czucia proprioreceptywnego aparatu mięśniowego motoryki wielkiej i małej w celu uzyskania świadomości i kontroli napięcia mięśniowego obszarów układu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego.
 2. Wypracowanie optymalnego oddechu w wymiarze toru wdechowego, długości i płynności frazy wydechowej, dynamiki oddechu.
 3. Fonacja - zoptymalizowanie pracy narządu głosu poprzez usprawnianie funkcji połykania, wypracowanie miękkiego ataku głosowego, uzyskanie wydolności podniebienno-gardłowej, regulowanie stopnia zwarcia krtaniowego, poprzez ćwiczenia podniebienia miękkiego, odruchów ślimakowo-gardłowych.
 4. Skorelowanie czynności oddechowych z fonacyjnymi np.:
  • gwizdanie,
  • prowadzenie wokalizą, techniką legato głoski m, j, n, ń, l, r na całej długości frazy fonacyjno - oddechowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na znoszenie tzw. fonacji przydechowej oraz w miarę możliwości utrzymywanie dźwięku na jednakowej wysokości i w jednakowym natężeniu.
   Ćwiczenie to jest także możliwością uczynniania rezonatorów, odciążających narząd głosu podczas jego eksploatacji.
  • realizacja głoski m, j, n, ń, l, r techniką portato, na jednym wydechu.
  • wykorzystywanie głosek dwuwargowych, zwarto-wybuchowych jak p, b w sylabach zamkniętych: pyp, byp in. z założeniem pełnego wykorzystania wydychanego powietrza na realizację sylaby lub sylab. Ćwiczenie to dodatkowo uwzględnia zwiększone ciśnienie podgłośniowe oraz uruchomienie podniebienia miękkiego.
 5. Artykulacja

Ćwiczenia mięśni artykulacyjnych dzielimy na:

 • bierne - masaże mięśni twarzy np. masaż Moralesa, masaż jamy ustnej wg. E. Stecko, masaż stawu skroniowo-żuchwowego, mięśnia podjęzykowo-gnykowego, termostymulacja,
 • czynne - wykonywane samodzielnie przez pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem izometrycznych ćwiczeń narządów mowy,
 • czynności codzienne ćwiczące artykulanty,
 • dykcyjne - oparte na realizacji głoskowej, wchodzącej w skład sekwencji wyrazowych, podnoszące sprawności koordynacji pracy układu oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnego.

Koordynacja pracy artykulantów,

to przede wszystkim umiejętność płynnej zmiany ułożenia artykulantu w określonej sekwencji czasowej np.:

 1. zmiana ułożenia warg przy:
  • realizacji ciągu dwóch, trzech, czterech, pięciu i sześciu samogłosek: aaoouueeyyii (zadanie to możemy wykonywać bez fonacji), ale na wydechu.
  • prowadzeniu głoski fff/www, mmm na jednym wydechu techniką legato, a następnie portato, co wzmacnia pracę fałdów głosowych.
  • zmiana układu warg w realizacji sylab otwartych pma, fpa, mba, wbo, i sylab zamkniętych mam, mom, mum, mym, mim, mem, mbim, mbom, fpap, itp.
 2. języka
  • poszczególnych części języka, odpowiadających strefie artykulacyjnej w płaszczyźnie spółgłoska - samogłoska np. la, lala..., cza, cza..., ja, jaja..., ka, kaka...;
  • spółgłoska - spółgłoska tzw. zbitki spółgłoskowe lub wprawki dykcyjne np.
   ~ ruchy czubka i nasady języka: tka, kto, gna, nku, gla, lga, gra, drga, czka, a następnie zamknięcie tychże sylab poprzez dołożenie kolejnej spółgłoski np. tka-cz, kto-ś, gna-ć, ba-nku, gla-n, gra-cz, drga-ń, ka-czka,
   ~ różnicowanie ruchów czubka języka podczas realizacji głosek zębowa - dziąsłowa, np. ssza, zża,
   ~ ruchów języka ze stref artykulacyjnych: środkowo-językowe i apexalne (czubek języka), tnie, dnie, śnie, żnie, lnia, i in.,
   ~ ruchy języka w obszarze tej samej strefy artykulacyjnej: tla, rna, tna, dna, nda, czce i in.
 3. koordynacja pracy artykulantów:
  • warg i języka – msza, szma, łza, zła, pta, tpa, wda, dwa, bda, dba, łba, bła i in. i ich odpowiedniki w sylabach zamkniętych msza-ł, szma-t, pta-k, wda-ć, dwa-j, he-bda, dba-ć(ł),
  • warg i podniebienia miękkiego pcha, pche, wga, łga i in. pcha-ł, pcheł, w ga-zę, łga-ć,
  • płynność artykulacyjna w wyrażeniach, które też mogą być zinstrumentalizowane spółgłoskowo lub samogłoskowo, w zależności od potrzeb doskonalenia strefy artykulacyjnej lub sprawności danego artykulantu np. biegle klepie pleban w piekle, puma z gumy ma fumy.

Ćwiczenie z zakresu akcentu:

 • oprawa - o prawa
 • obieży świat? - obieżyświat!
 • wąska rola - wąs Karola
 • z Anią - za nią
 • nim fabryka - nimfa bryka
 • malina na półmisku - ma lina na półmisku
 • sam i obcy - sami obcy
 • czyn Szkotki - czynsz kotki
 • Częstochowa na górze - często chowa na górze
 • wrócili z Alaski - wrócili za laski
 • tonie ze wstydu - to nie ze wstydu
 • Żyd karabin niesie - Żydka rabin niesie
 • 'Pod różą miłość jest' - podróżą miłość jest

Metody i techniki wspierające terapię niepłynności mowy o podłożu dysartrycznym

Technika Alexandra, Yoga, Trening autogenny Schultza, Integracja sensoryczna, Dogo-hipoterapia, Logorytmika, Trening Słuchowy, Muzykoterapia, Psychoterapia, Osteopatia.

mgr Joanna Hima

Zostań Wolontariuszem

Poszukujemy Wolontariuszy do pomocy w codziennej opiece nad chorym oraz tłumaczenia tekstów z języka angielskiego.

Zostań Wolontariuszem!

Dołącz do nas

Stowarzyszenie tworzą ludzie
Im więksi jesteśmy, tym Nasz głos jest bardziej słyszalny

Dołącz do nas!

PITax.pl

Rozliczenie PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Partner serwisu

home.pl

Wspierają nas

logo TriVita
logo DANAlogo ORPHAN