Ta strona używa plików cookies.
Polityka cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci
ZGODA

Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona

 • Turnusy rehabilitacyjny 2024

  Turnus rehabilitacyjny dla osób z chorobą Huntingtona i ich opiekunów 2024 r.

 • Centrum Informacji

  Budujemy bazę wiedzy o chorobie Huntingtona, zawiera informacje nt. dziedziczenia, diagnostyki, leczenia, życia z chorobą Huntingtona oraz troski o opiekunów chorych.

 • Wizyta

  Wizyta - niezwykły dokument o spotkaniu pary przyjaciół. Marta jest dawną hippiską, Wojtek jest aktorem, tłumaczem i nauczycielem, który choruje na pląsawicę Huntingtona.

 • Jak możesz pomóc?

  Zobacz co robimy. Sprawdź, jak Ty możesz pomóc realizować nasze cele.
  Wybierz najlepszą dla siebie opcję.

Choroba Huntingtona

Choroba Huntingtona (pląsawica, taniec Św. Wita) jest dziedziczną chorobą mózgu.
Więcej o chorobie Huntingtona... 

O nas

Zrzeszamy osoby z chorobą Huntingtona, ich opiekunów, rodziny i bliskich oraz personel medyczny. Dowiedz się kim jesteśmy...

Chcesz pomóc?

Regulamin udzielania pomocy

Regulamin udzielania pomocy indywidualnej członkom Polskiego Stowarzyszenia Choroby Huntingtona

Obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku.

 1. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe z uzyskanych wpłat: odpis 1% z podatku dochodowego, składki członkowskie, darowizny. Pomoc indywidualna udzielana jest z ww. środków finansowych. 
 2. Pomoc indywidualna może być  przeznaczona na: zakup sprzętu rehabilitacyjnego i środków higienicznych, dofinansowanie turnusów i zabiegów rehabilitacyjnych, dofinansowanie udziału w konferencjach, szkoleniach, konsultacji specjalistycznych, przejazdów na zabiegi, zakup suplementów diety, leków i innych środków medycznych, likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, organizowanie pomocy pielęgnacyjnej, dofinansowanie szczególnych potrzeb nie ujętych wyżej, a zaakceptowanych przez Komisję rozpatrującą wnioski.
 3. Co roku na stronie Stowarzyszenia w terminie do 30 listopada będzie publikowana:
  1. wysokość puli środków finansowych wyodrębnionych z budżetu Stowarzyszenia i przeznaczonych na pomoc indywidualną w roku następnym.
  2. maksymalna kwota pomocy przyznawana Członkom (rodzinie) pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym
 4. Z pomocy Stowarzyszenia korzystać mogą jego Członkowie oraz ich rodziny pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, a także prawni opiekunowie i ich podopieczni dotknięci chorobą Huntingtona.
 5. Pomoc udzielana jest Członkom Stowarzyszenia, którzy:
  1. należą do Stowarzyszenia minimum 2 lata,
  2. nie zalegają z płatnością składek członkowskich i innych zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
 6. W celu uzyskania pomocy należy złożyć wniosek na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia, który przekaże go Komisji ds. Udzielania Pomocy. Formularz wniosku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 7. Wnioski o pomoc rozpatruje Komisja ds. Udzielania Pomocy. W skład Komisji wchodzą: Prezes i Skarbnik Zarządu oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 8. Wnioski rozpatrywane będą najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty wpłynięcia. W razie potrzeby, Wnioskodawca może zostać poproszony o dodatkowe dokumenty w celu weryfikacji wniosku. W takiej sytuacji czas rozpatrzenia wniosku może ulec wydłużeniu.
 9. Komisja po rozpatrzeniu wniosku poinformuje wnioskodawcę na piśmie o podjętej decyzji, wysokości przyznanej pomocy lub odmowy udzielenia pomocy.
 10. Pomoc udzielana jest nie wcześniej niż po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Komisję.
 11. Stowarzyszenie sfinansuje cel określony we wniosku i przekaże środki finansowe na konto sprzedającego towar lub usługę po wystawieniu faktury VAT lub rachunku na Stowarzyszenie ze wskazaniem osoby, na rzecz której udzielana jest pomoc.
 12. Pomoc nie jest udzielana w formie pożyczek pieniężnych ani wcześniejszych wpłat na konto wnioskodawcy. Przyznanie pomocy indywidualnej nie jest obligatoryjne.
 13. W przypadku podania nieprawdziwych danych lub wykorzystania przyznanego dofinansowania niezgodnie ze złożonym wnioskiem, decyzja o przyznaniu zostanie cofnięta, a wypłacone środki podlegać będą zwrotowi na konto Stowarzyszenia.

Załącznik: Wniosek o udzielenie pomocy

 

Procedura udzielania pomocy w praktyce:

 • Zapoznaj się z Regulaminem
 • Wydrukuj i wypełnij dokładnie wniosek
 • Prześlij wniosek do biura Stowarzyszenia
 • Upewnij się, że wniosek dotarł do adresata
 • Poczekaj na odpowiedź

Zostań Wolontariuszem

Poszukujemy Wolontariuszy do pomocy w codziennej opiece nad chorym oraz tłumaczenia tekstów z języka angielskiego.

Zostań Wolontariuszem!

Dołącz do nas

Stowarzyszenie tworzą ludzie
Im więksi jesteśmy, tym Nasz głos jest bardziej słyszalny

Dołącz do nas!

PITax.pl

Rozliczenie PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Partner serwisu

home.pl

Wspierają nas

logo TriVita
logo DANAlogo ORPHAN